Unika banor

Vi har 12 unika banor som är inspirerade av Trosas historia, intressanta beskrivningar vid varje objekt gör att det blir både roligt och lärorikt att spela.


HÅL 1

JULAFTONS FYR

Fyren Bokö hette i äldre sjökort Julafton. För 150 år sedan förliste en galeas på fyrudden på julaftonen och där av fick den namnet Julaftons fyr. Fyren byggdes 1867 som ett kombinerat fyr- och bostadshus, och 1941 fick fyren AGA-belysning.


HÅL 2

SKÄRBORGARNA

Fiske var Trosas huvudnäring fram till början av 1900-talet. Fiskerådet i Trosa kallades för Skärborgare. Skärborgarna var de fiskare som under sommarmånaderna flyttade ut till skären med familjen, djuren och allt sitt bohag. De återvände på hösten med sin fiskfångst.


HÅL 3

VÅTMARKEN

Våtmarksområdet i Trosa kommun ingår i reningsprocessen från avloppsverken, och avlastar därmed Trosa ån och Stadsfjärden från utsläpp. Våtmarken är ett trevligt rekreationsområde och bra miljö för djur och växter.

SUCKARNAS BRO OCH KÄRLEKSSTIGEN

Bron sägs ha fått sitt namn av de kvarlämnade kärleksparen som gick här och suckade när ångbåten på hösten åkte hem med sommargästerna. Promenadvägen ut till piren kallades Kärleksstigen.


HÅL 4

SMÖRBYTTAN

Längst ute vid hamnen ligger den stensatta piren som kallas Smörbyttan. När man har kommit hit ut har man bara en väg tillbaka. Det vill säga man har nått Världens ände. För längesedan fanns det bara en väg till Trosa, där av namnet.


HÅL 5

FISKGJUSE

Södermanlands Landskapsfågel är Fiskgjuse. Den tillhör släktet stora rovfåglar och är en kraftfull fiskare. Vingbredden är 152-167 cm och den kan väga upp till 2 kilo.


HÅL 6

GARVAREGÅRDEN

Kulturminnesmärkt hantverksgård från 1700-talet. Här bedrevs det garverirörelse fram till början av 1900-talet. Man kan besöka Stadsmuseét med unika samlingar. Garvarens bostad och verkstad finns också bevarad här.


HÅL 7

TUREHOLMS SLOTT

Tureholms Slott ligger högt beläget i närheten av Trosafjärden. Tidigare kallades slottet Gäddeholm. Slottet har sitt ursprung från 1300-talet. Det brändes ned utav ryssarnas härjningar 1719. Tio år senare påbörjade Thure Gabriel Bielke återuppbyggnaden till vad som skulle bli dagens byggnad.


HÅL 8

RÅDSTUGAN

Trosa fick stadsprivilegier 1610 av Karl IX. Stadens första rådhus uppfördes 1711. Här ligger idag Trosa turistbyrå och bibliotek.


HÅL 9

VÄSTERLJUNGSSTENEN

Västerljungs kyrka grundades på 1100-talet och är den äldsta i bygden. Då kyrkan renoverades 1959 plockades runstenen, Västerljungstenen fram ur kyrkväggen. Den stora stenen på 3 meter användes för att förstärka muren. Stenen finns nu att beskåda på kyrkogården.


HÅL 10

GOLF

Trosa kommun är känt för sina fina golfbanor som kan erbjuda förstklassiga golfmöjligheter på ett flertal platser.


HÅL 11

VAGNHÄRAD STATION

Vagnhärad omnämns första gången år 1350. Härad betyder bygd. Enligt sägen kommer namnet av att diligensen här bytte hästar på sin resa mot Stockholm. I stationshuset finns en väl bevarad Kunglig väntsal.


HÅL 12

VÄSTERLJUNGS GULDSKATT

Även kallad Tureholms skatten. Det är en samling guldföremål från 500 talet e kr, som hittades i Västerljungs socken år 1774. Guldskatten vägde 12 kg och är den största skatten som hittats i Sverige. Idag finns den att beskåda på Historiska museét i Stockholm.